ORKA joe vogelnik

CENIK

PREGLEDI

 
SPECIALISTIČNI PREGLED – KONZULTACIJA Z IZVIDOM 50 €

 

KIRURGIJA

 
LOKALNA ANESTEZIJA (VŠTETA ŽE V CENO POSEGA) 0 €
AMBULANTNI NEOPERATIVNI KIRURŠKI POSEGI OD 30 €
LAŽJI OPERATIVNI POSEGI 150 €
ZAHTEVNI OPERATIVNI POSEGI OD 250 €
KOMPLICIRANI OPERATIVNI POSEGI (ZDRUŽENA 2 ALI VEČ POSEGOV) OD 350 €
EKSTRAKCIJA ZOBA 50 - 80 €
KOMPLICIRANA EKSTRAKCIJA 150 €
OPERATIVNA ODSTRANITEV MODROSTNEGA ZOBA 250 €
OPERATIVNA ODSTRANITEV ZALOMLJENE KORENINE 100-250 €
APIKOTOMIJA NA MOLARIJIH OD 300 €
APIKOTOMIJA Z RETROGRADNO POLNITVIJO 250 €
ODSTRANITEV ČELJUSTNE CISTE 250 €
HISTOPATOLOŠKI PREGLED (MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA) 100 €
IZREZ MANJŠIH TUMORJEV BREZ ŠIVANJA OD 50 €
IZREZ MANJŠIH TUMORJEV S ŠIVANJEM OD 80 €
ODSTRANITEV MUKOKELE 100 €
APLIKACIJA PODROČNE BLOKADE 10 €
KIRURŠKO PODALJŠANJE KLINIČNE KRONE Z OSTEOTOMIJO 150 €

 

IMPLANTOLOGIJA IN DOGRADITVENI POSTOPKI

 
VSTAVITEV IMPLANTATA ANKYLOS C/X 700 €
KOSTNA DOGRADITEV – MANJ OBSEŽNA 50 €
KOSTNA DOGRADITEV – SREDNJE OBSEŽNA 100 €
KOSTNA DOGRADITEV – OBSEŽNA 150 €
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – MANJ OBSEŽEN OD 400 €
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – SREDNJE OBSEŽEN OD 600 €
ODPRT DVIG SINUSNEGA DNA – OBSEŽEN OD 900 €
ZAPRT DVIG SINUSNEGA DNA OD 300 €
KOLAGENSKA MEMBRANA – MALA (15 X 20 MM) 100 €
KOLAGENSKA MEMBRANA – SREDNJA (20 X 30 MM) 150 €
KOLAGENSKA MEMBRANA – VELIKA (30 X 40 MM) 200 €
ODPRTJE IMPLANTATA IN NAMESTITEV OBLIKOVALNIKA DLESNI 100 €
IZDELAVA IN UPORABA PRF MEMBRAN (1 EPRUVETA) 50 €

 

PARODONTOLOGIJA

 
KIRETAŽA (MANJ KOT KVADRANT) 150 €
KIRETAŽA PO KVADRANTU 200 €
REŽENJSKA OPERACIJA PO KVADRANTU 350 €
GINGIVEKTOMIJA 50 €

 

Z ORTODONTIJO POVEZANA KIRURGIJA

 
FRENULOTOMIJA, PLIKOTOMIJA 50 €
FRENULEKTOMIJA S ŠIVANJEM 100 €
FRENULEKTOMIJA S KORTIKOTOMIJO IN ŠIVANJEM 150 €
ODPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z EKSCIZIJO MEHKIH TKIV 100 €
ODPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z DVIGOM REŽNJA 200 €
ZAPRTA FENESTRACIJA ZOBA Z LEPLJENJEM ŽIČKE OD 250€

 

PREDPROTETIČNA KIRURGIJA

 
VESTIBULARNA PLASTIKA 200 €
REDUKCIJA TUBEROV – MEHKOTKIVNA 100 €
REDUKCIJA TUBEROV – KOMBINIRANA 200 €

 

PREVENTIVA IN USTNA HIGIENA

 
ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 €
PESKANJE ZOB (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 €
HIGIENSKI PAKET (ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA, PESKANJE, OBA ZOBNA LOKA) 140 €
POLIRANJE ZOB (CENA ZA EN ZOBNI LOK) 50 €

 

NISMO DAVČNI ZAVEZANCI.

Cenik je informativne narave. Za izdelavo natančnega predračuna potrebujemo klinični pregled in analizo ustreznih slikovnodiagnostičnih preiskav (RTG posnetki, CT posnetki, itd.).

 

CENIK VELJA OD 01.03.2021